– I den mån verksamheten finns med i offentliga register som Socialstyrelsen eller kommunernas uppföljningsrapporter så vill vi att de länkar till dem, säger Inga-Kari Fryklund Förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Syftet med kraven är att öka förtroendet för branschen och ge brukare, patienter och allmänhet relevant information om privata vårdbolag. Företag som inte lägger ut informationen kan riskera att uteslutas från organisationen.

Vårdbolagen ska bland annat redovisa ägare och styrelse. När det gäller personalen ska företagen redovisa kollektivavtal, sjukfrånvaro och antal anställda per verksamhet. Inga yrkeskategorier behöver specificeras, men antal chefer ka anges och om det finns specialistkompetens. Antal brukare, eller patienter per verksamhet ska också anges. Men det handlar inte om något krav på att redovisa bemanningsnivå.

Varför inte det?

– Det finns inga enhetliga bemanningsmått  så därför blir det svårt att ställa det kravet. Men vi vill att de ska beskriva bemanningen per verksamhet.

Vårdföretagarna medger att mycket av informationen redan finns tillgänglig på nätet.

– Men vi vill att det ska bli lättare att kunna hitta den.

Varför kräver ni inte att företagen ska redovisa andel fast anställda?

– På en verksamhet kan du till exempel ha många föräldralediga och ha vikarier på grund av det. Är det då bättre eller sämre? Vi försöker nu göra någonting och ber företagen beskriva sin verksamhet. Men det här är en miniminivå, företagen kan själva bestämma sig för att göra mycket mer.

KA har sökt Kommunal för en kommentar.