– Det stämmer att det krävs en utbildning. Sen kan man säga att arbetsgivaren i och för sig är skyldig att leverera rätt kompetens ändå, säger Mats Berglund, chef på enheten för Räddningstjänst vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Motorsåg används inte allt för ofta i räddningstjänsten, men ibland vid svåra stormar, eller vid till exempel husbränder.

Räddningstjänsterna runt om i landet måste nu utbilda sina anställda. MSB har tagit fram en webbutbildning på två dagar, där tanken är att den som utbildas ska kunna utbilda sina arbetskamrater.

Men det kan bli tajt för räddningstjänsterna att hinna med.

– Vi hinner inte utbilda alla i personalen innan lagen träder i kraft, säger till exempel Nils-Inge Hagman, stationschef vid räddningstjänsten i Oskarshamn, till Oskarhamns-Tidningen.

Syftet med förändringen är att det, enligt Arbetsmiljöverket, sker många olyckor i samband med motorsågsarbete, i skogarna. Regelverket har egentligen gällt ända sen 2012 men fram till nu har det varit övergångsregler, som alltså upphör att gälla vid årsskiftet.