Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uppmanar kommunerna att prata med Kommunal.

– Jag tycker att man ska bjuda in Kommunal i kommunerna. Man har inte förstått vilken möjlighet det ligger i detta med yrkesintroduktionsanställningar, säger hon.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting träffas i dag (den 10 december) för att diskutera läget för satsningen. De centrala avtalen är på plats sen länge, men enligt Arbetsförmedlingen senaste statistik har det på Kommunal-SKL-området hittills anställts 86 personer på avtalet för arbetslivsintroduktion, som riktar sig till arbetslösa och 3 personer i den andra varianten, utbildnings- och introduktionsanställning, som vänder sig till färdigutbildade undersköterskor. Statistiken täcker in dem som fått de här jobben med statlig finansiering. Det kan, enligt Kommunal, finnas de som går på avtalen men där kommunerna eller landstingen själva finansierat det hela. Bland annat går två personer i Ljusdal och 10 personer i Halmstad på avtalet som gäller utbildnings- och introduktionsanställning.

För båda avtalen gäller 75 procents arbete och 25 procents utbildning, och 75 procent av lägstalön.

Utöver detta har Kommunal också tecknat avtal med arbetsgivarorganisationen Fastigo, där fem sådana här jobb har uppstått inom fastighetsbranschen.

Kommunals ombudsman Ann Georgsson är inne på samma linje som arbetsmarknadsministern.

– Det handlar om att inte alla kommuner ser behovet av kompetensförsörjning, säger hon.

Men ett skäl som flera arbetsgivare lyfter är att det varit struligt rent administrativt att ansöka om den statliga finansieringen hos Arbetsförmedlingen, uppger Ann Georgsson. Dessutom är kännedomen om avtalen lokalt inte altid så stor.

Ylva Johansson träffar just nu företrädare för samtliga kommuner. På onsdagen var det dags för samtal med Stockholms kranskommuner.

Tanken med denna så kallade kommundialog var ursprungligen att kartlägga möjligheterna att få till de traineejobb och extratjänster i välfärden som den röd-gröna regeringen satsade stort på. Men efter att den röd-gröna budgeten fälldes i riksdagen blir det inget med det, just nu.

– Vi har mindre pengar men det svåra arbetet att få bukt med ungdomsarbetslösheten består. Och det är mitt ansvar som arbetsmarknadsminister att göra det bästa möjliga av situationen, säger hon.

Om ni vinner extravalet i mars, hur snabbt kan det då gå, att återkomma med traineejobben och extratjänsterna?

– Snabbt. Jag vågar inte säga exakt när och hur det kan fungera rent budgettekniskt men vi är redo.

Anställningsformer

  1. Utbildnings- och introduktionsanställning: riktar sig till dem som gått vårdgymnasium. Ger tillsvidareanställning ett år senare. 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Ersättning 14 640 kronor/månad. (Från och med 1 april 2015, 15 090 kronor.)
  2. Arbetslivsintroduktionsanställning: riktar sig till arbetslösa och outbildade. 75 procent arbete och 25 procent utbildning Ingen garanti om fortsatt anställning. Ersättning 13 200 kronor/månad. (Från och med 1 april 2015, 13 560 kronor.)