Det är ett orimligt hårt straff, anser regeringen som i dag lämnar en proposition till riksdagen om att personer som av olika anledingar stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska få behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). SGI:n styr bland annat sjukpenningen, utan SGI riskerar du att bli utan ersättning om du blir sjuk.

– Genom förslaget förhindrar vi att SGI:n, rätten till sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg går förlorat, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Den 1 mars 2015 införs nya regler som innebär sanktioner för arbetssökande med aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, liknande de som finns för andra arbetssökande. De kan då bli av med sin ersättning om de till exempel inte kommer in med aktivitetsrapporter eller inte söker jobb.

De nya reglerna för SGI beräknas införas den 1 april 2015. I mars hålls extraval till riksdagen. Men enligt Dan Lundqvist Dahlin, pressekretererare hos socialförsäkringsministern, räknar regeringen med att förslaget går igenom eftersom det var den borgerliga regeringen som tog initiativ till förändringen.