Mannen, som gjorde praktik på förskolan som en arbetsmarknadsåtgärd, fälls för grovt sexuellt utnyttjande av barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande samt försök till sexuellt övergrepp mot barn.  Barnen var mellan tre och fem år gamla och berättade för sina föräldrar om övergreppen. 30-åringen erkänner att han utnyttjat barnen för sexuell posering, men förnekar i övrigt brott.

När övergreppen blev kända tog Borås kommun beslutet att sluta ta in förskolepraktikanter via Arbetsförmedlingen. I fortsättningen tar förskolorna enbart emot studenter som läser till förskollärare på högskolan eller blivande barnskötare från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram. Praoelever från högstadiet är också välkomna.