I förra veckan gjorde Kommunals huvudskyddsombud på ett boende i Norrköping en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Anmälan gäller den dåliga arbetsmiljö som har uppstått eftersom personalen känner sig ifrågasatta i sitt arbete av anhöriga. I anmälan beskriver huvudskyddsombudet att personalen känner sig kränkta och är rädda och att situationen innebär en stor psykisk påfrestning. Enligt anmälan stör de anhöriga också i allmänna utrymmen, och trots att en handlingsplan upprättades i våras följs den inte av de anhöriga, enligt huvudskyddsombudet.

Kommunal har tidigare gjort en anmälan till arbetsgivaren men anser att de inte har vidtagit tillräckliga åtgärder.

Magnus Johansson är vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun och säger att kommunen nu jobbar för att hitta en lösning.

– Det är relationerna mellan personalen och anhöriga som har fallerat här. Vi har kopplat in en beteendevetare som ska hjälpa personalen och de anhöriga. Det har pågått så länge att de nu måste få stöd för att komma vidare och bygga relationen från noll, säger Magnus Johansson.

Han säger att de har satt upp förhållningsregler för både anhöriga och personal för hur man ska bemöta varandra och att de anhöriga tillfälligt har gått med på att lämna brukarens lägenhet när personalen ska vara där och jobba. Under en period har personal från en annan avdelning varit där och jobbat i stället.

– Det känns som att man kommer kunna bygga upp det här igen. Vi har vidtagit åtgärder och vi har också mötts av en förståelse från de anhöriga, säger Magnus Johansson.

KA har sökt Kommunals huvudskyddsombud.