SVAR: Enligt det kollektivavtal som gäller för anställda i kommuner ska förläggningen av ordinarie arbetstid anges i schema, som man kommer överens om med företrädare för den fackliga organisationen. Om en sådan överenskommelse inte kan träffas har den fackliga organisationen rätt att begära en överläggning med arbetsgivaren i frågan. För mig låter det lite konstigt att en förskola skulle ha behov av att ändra schemat så många gånger under så kort tid. Kontakta Kommunal lokalt för mer information om hur och varför det blivit så här på denna arbetsplats och för att få råd och stöd i hur man på arbetsplatsen kan bli delaktiga i kommande schemaläggning.