SVAR: Såvida det inte finns någon lokal överenskommelse om annat ska du vara ombytt och klar när du börjar ditt arbete. Samma sak gäller när du slutar ditt arbetspass. Du får alltså byta om efter att ditt pass slutat. Din lokala fackliga företrädare kan ge klarhet i om det finns någon lokal överenskommelse eller avtal i frågan.