I skrivelsen som Rikskriminalen har skickat till Socialstyrelsen framgår att ett alternativ skulle kunna vara att polisen tar över ambulanssjukvårdens inledande arbetsuppgifter. Det står att en möjlighet skulle kunna vara att ”nyttja polisen till att hantera den initiala sjukvården i riskområdet för att så snart det är möjligt överlämna patienten till konventionell sjukvård”.

– Vi ville väcka tanken att det kanske finns en annan lösning än att bara utrusta och resurssätta ambulanssjukvården, säger en operativ insatsledare på nationella insatsstyrkan och en av dem som tagit fram skrivelsen till Dagens Medicin.

Insatsledaren vill inte träda fram med sitt namn.