SVAR: Man kan enligt las inte lägga ihop anställningstid hos olika kommuner. Men av din beskrivning låter det som att du har tjänat in en företrädesrätt. Det vill säga att den kommun du senast varit anställd i och detta under en tid längre än ett år, är skyldig att erbjuda dig lediga tjänster. Denna skyldighet finns kvar under en tid av nio månader efter det att din senaste anställning hos den arbetsgivaren avslutades. Ditt lokala Kommunal kan ge dig mer information i denna fråga.