I slutet på november fick Bergsunds vård- och omsorgsboende vid Hornstull i Stockholm stadens kvalitetspris hedersomnämnande för bästa äldreboende. Men när priset delades ut deltog inte personal- och äldreborgarrådet Clara Lindblom (V), berättar Lokaltidningen Mitt i.

– Jag har fått signaler från fackligt håll om att den psykosociala arbetsmiljön är riktigt dålig. Jag är inte bara äldreborgarråd utan har även ansvar för personalfrågor och kände att jag inte kan stå och stötta en arbetsplats som behandlar sin personal illa, säger Clara Lindblom till Mitti.

Och Kommunal bekräftar att det finns mycket problem på boendet.

– Det finns inget annat äldreboende vi har så mycket att göra med. Personalen går och är rädda och känner sig trakasserade av sin arbetsledning. Det förekommer att de som upplevs som obekväma omplaceras till en annan del av verksamheten, säger Elisabeth Antfolk, regionalt fackligt ombud för Kommunal, till Mitt i.

Ägaren Temabo AB säger till tidningen att det inte finns någon grund för anklagelserna och att medarbetarundersökningar visar att det inte finns några stora brister i arbetsmiljön.

Men boendet kan återgå i kommunal regi. Nästa vecka ska Södermalms stadsdelsnämnd ta ställning till om avtalet med Bergsunds vård- och omsorgsboende och ytterligare tre boenden ska förlängas eller sägas upp nästa år. Det ligger i linje med löftet från den nya majoriteten att stärka den kommunala verksamheten. Sedan tidigare har staden beslutat att inte förlänga kontraktet för ett boende i Högdalen och ett i Bromma, som återtas i kommunal regi.