– Det var ett budgetförslag som var riktigt bra för våra medlemmar. Och för pensionärer och många andra i samhället, säger Per Holmström

Kommunal har hyllat budgetförslaget, och bland annat lyft fram höjningen av a-kassan, satsningar på äldreomsorgen och slopandet av Fas 3, som exempel på förslag där regeringen lyssnat på Kommunal.

Nu är det högst osäkert hur det går med allt detta. På tisdagen (2 december) förklarade Sverigedemokraterna att i syfte att fälla det röd-gröna budgetförslaget kommer partiet att stödja Alliansens budgetförslag i stället.  Och där finns varken höjd a-kassa eller någon förändring vad gäller fas 3.

– Sverigedemokraterna beter sig bedrövligt. Det är som en lekstuga, säger Per Holmström, som inte vågar sia om hur en eventuell ny regering skulle kunna se ut.

– Det är bara regeringen, med Löfven i spetsen, som verkligen tagit ansvar. De andra har duckat ordentligt.

Löfvens försök att på nytt få till en överenskommelse över blockgränsen har hittills avvisats av de fyra borgerliga partiledarna.

Samtidigt som riksdagen diskuterar budgetförslagen och den uppkomna regeringskrisen höll LO på förmiddagen ett extrainsatt styrelsemöte och enades om att man är redo för ett nyval.

– Vi kan med kort varsel dra i gång en stark och effektiv valorganisation och vi tror att vi kan göra minst en lika bra valrörelse som vi gjorde under hösten, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

På mötet delades också en känga ut till den borgerliga alliansen.

– Vi är överens om att allianspartierna är oansvariga, de agerar på ett naivt sätt. De verkar tro att valrörelsen fortfarande pågår och vägrar att ta ansvar för Sverige. Om deras budget går igenom, är LO-medlemmarna de stora förlorarna, säger Tobias Baudin.

LO:s analys är att allianspartierna har mest att frukta vid ett eventuellt extraval (nyval).

– Alliansen och deras politik fick ju faktiskt sparken av svenska folket, de gjorde ett katastrofval och rasade med 10 procent. Och jag tror inte att svenska folket vill ha den här lekstugan. Och de ser att de som bär ansvaret är de fyra partiledarna för de fyra allianspartierna.

Detta har hänt och kan hända

  • S-MP-Regeringens budgetförslag har stöd av Vänsterpartiet, men för att gå igenom i riksdagen behövdes antingen stöd av ytterligare något parti eller att SD lade ner sina röster.
  • Den 2 december förklarade SD att man inte väljer att lägga ner sina röster, utan kommer att rösta på Alliansens budgetförslag, som därmed får en majoritet i riksdagen.
  • Löfven kan och vill inte regera med Alliansens budget och det troligaste är att Löfven avgår som statsminister.
  • Därefter kan det antingen bli extraval (nyval) eller en situation där Löfven på nytt, eller någon annan får i uppdrag att bilda regering.
  • Ett extraval ska hållas inom tre månader efter det att det blivit utlyst, vilket kan ske tidigast den 29 december. Då skall extravalet hållas senast den 29 mars.