Att arbeta som städerska eller undersköterska är ett tungt jobb som känns i kroppen efter en lång arbetsdag. Tidigare har dessa anställda ofta rekommenderats träning efter jobbet som ett sätt att orka mer. Men tidigare forskning har främst utgått från de anställdas egna upplevelser av den belastning de utsätts för. Nu visar ny dansk forskning på Nationellt centrum för arbetsmiljö i Köpenhamn, att råd som dessa kan vara felaktiga. Och det som är spännande med den nya forskningen är att den utgår från mätningar i stället för självskattning.

Genom att fästa mätinstrument på de anställda har forskarna kunnat studera deras rörelsemönster på arbetsplatserna. Forskarna har mätt hur mycket de anställda rör sig och hur rörelserna ser ut. Och resultaten är intressanta.

Det visar sig bland annat att en städerska rör sig drygt 70 procent av arbetstiden. Lika intressant är att fritiden innebär lika mycket stillasittande.

De nya rönen gör det möjligt att ge andra råd till anställda om hur de bör göra för att må bra. Träning kan naturligtvis vara bra i vissa fall, men ibland få en direkt negativ effekt. För den som är i rörelse hela dagen, kan vila i soffan i stället vara helt rätt.

Omvänt är det förstås för dem som sitter mycket i jobbet. Då kan värk i rygg och nacke bli ett resultat av att man sitter för mycket och det kan då vara en fördel att träna några dagar i veckan utanför arbetstid.

Sedan är det förstås viktigt att utgå från varje individs arbetsuppgifter och hälsa när olika former av träning eller tid för återhämtning och vila rekommenderas. Men den danska forskningen är viktig eftersom den på ett tydligt sätt gör det möjligt att ge råd som gör att de anställda städerskornas och undersköterskornas kroppar håller längre. Det är oerhört viktigt och berör väldigt många människor. Tidigare har många anställdas kroppar varit utslitna långt före pensionsålder. Nu kan nya råd göra det möjligt för individerna att må bättre en längre del av sina liv.