Sjukskrivningarna bland unga under 30 anställda i Skellefteå kommun har ökat från 4,1 till 5,6 procent på fem år. På Kommunal i Skellefteå pekar man på att en stor del av arbetsstyrkan är vikarier som får hoppa in när mobilen plingar till.

– Det är stressigt såklart. Många hamnar i utbrändhet, säger Gun-Britt Janson, vice ordförande på sektionen.

För cirka fem år sedan startade kommunen en bemanningsenhet. Syftet var enligt Gun-Britt Janson att säkerställa att vikarierna skulle få mer jobb och enheten skulle täcka upp vid korttidsfrånvaro.

– Men sen skaffade man timecare och varje gång de lägger schema så räknar de fram en vikariegrad. Men istället för att ta in någon på sex månader så ringer man in någon varje vecka om det är kris. Man är och duttar överallt. Det ställer till det för ordinarie personal också, säger Gun-Britt Jansson.

Även arbetsgivaren Skellefteå kommun har sett att sjukskrivningarna bland unga stigit. Någon analys av vilka yrkesgrupper det gäller har man ännu inte gjort. Men personalnämndens ordförande Harriet Classon (S) hävdar att statistiken avser tillsvidareanställda och månadsavlönade, inte timvikarier. I Skellefteå kommun har alla vikarier sedan en tid tillbaka timlön.

– Men jag kan varken bortförklara eller förklara siffrorna utan måste återkomma när vi tittat närmare på dom, säger Harriet Classon.

Kommunals sektionsordförande i Skellefteå, Håkan Nilsson, argumenterar att det ofta tar flera år att få en fast anställning.

– Man blir ju inte sjukskriven det första anställningsåret. Och ofta börjar du som timanställd och vikarie. Någonting är det ju som gör att de unga är sjukare än de äldre. Kommunhälsans representant har sagt att de sett ökning av sjukskrivningar bland vikarier, så där har vi fått det bekräftat, säger han.

Harriet Classon medger att det på äldreboenden och inom förskolan har skett en ökning av andelen visstidsanställda. Men att det skulle ha lett till att fler är sjukskrivna, går inte att veta menar hon.

Du har själv nämnt delade turer som en förklaring till ökad stress?

– Ja det kan vara en del. Men där har vi en partsammansatt grupp där Kommunal är med som arbetar för att minska delade turer. Det kan också handla om den allmänna tendensen vi ser i samhället med unga kvinnor som blir sjukskrivna av stressen att få ihop livet i sin helhet.

Gun-Britt Janson på Kommunal har sitt förslag klart.

– Det bästa skulle vara om de bara kunde ge alla undersköterskor fasta jobb, för vi behöver dem i framtiden. Men det beslutet törs inte politikerna ta.

FOTNOT: Enligt Benny Lindroos, statistik-ansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting omfattar sjukskrivningsstatistiken de anställda som har i förväg fastställda scheman. Därför finns en del, men inte alla timanställda med i statistiken.