– Kommer det färre från Thailand så kommer det fler ”fria” plockare från Europa, säger Kommunals förste vice ordförande, Per Holmström, som tagit del av rapporten.

Frilansjournalisten Mats Wingborg har granskat bärplockarbranschen i Sverige i flera år. Hans rapport för 2014 presenteras i slutet på den här veckan. I rapporten framgår det att antalet beviljade tillstånd från

Migrationsverket för så kallade viseringsplockare, plockare från Thailand som anställs av svenska företag, halverades 2014 jämfört med året innan. Orsakerna är dels Migrationsverkets skärpta krav, för att ge tillstånd, och dels att det fanns mycket frysta bär kvar i lager från säsongen 2013.

Migrationsverket avslog 2014 totalt 496 ansökningar om tillstånd för thailändska bärplockare. 3 339 tillstånd beviljades.

Men samtidigt, skriver Wingborg i rapporten, är uppfattningen inom branschen att det skett en ökning av antalet fria plockare, från framför allt Ukraina, under senare år.

– Där har vi fortfarande inte hittat någon lösning som är riktigt bra. Man behöver någon typ av social kod eller någonting, säger Per Holmström.

I rapporten listas några saker som en sådan social kod, från branschen, skulle kunna innehålla:

  • Uppköparna uppträder som arbetsgivare.
  • Krav på att uppköparna ger utförlig information till plockarna och att bär inte ska köpas  av plockare som bor i olagliga förläggningar eller i läger i skogen utan tillstånd.
  • Att bäruppköpen successivt ska gå över från kontantbetalning till digital betalning.
  • Att uppköparna ska samarbeta med berörda kommuner och myndigheter.

Genomförs inte en sådan här social kod bär lagstiftning övervägas, enligt Wingborg.

Kommunal uppvaktade den förra regeringen vid ett par tillfällen för att få till stånd någon form av arbetsgrupp, utan resultat och hade planerat göra något liknande med den nya regeringen, innan regeringskrisen blev ett faktum.