Sedan 2013 förhandlar EU och USA om handelsavtalet, Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).  Den mest ifrågasatta delen i avtalet är Investor State Dispute Settlement (ISDS). Det är en paragraf som innebär att investerare (läs företag) som upplever att deras beräknade vinstuttag på något sätt minskas av förändrade förutsättningar får rätt att dra ett land inför rätta och kräva ersättning för utebliven vinst.

Det betyder att om Sverige inför begränsningar för vinster i välfärden så skulle ett företag som Vardaga (tidigare Carema, som ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget KKR) kunna stämma svenska staten för de vinster som företaget skulle gå miste om.

Liknande stämningar pågår redan: 2011 stämde svenska Vattenfall den tyska staten på 4,7 miljarder euro för avvecklingen av kärnkraften. Slovakien tilldömdes förra året att betala ett holländskt bolag 22 miljoner euro när en ny regering 2006, efter ödesdigra privatiseringar av sjukvården, ändrade regelverket och krävde att företag inom sektorn skulle arbeta på basis av ickevinst.

Stämningarna är möjliga på grund av att de handelsavtal som länderna har sinsemellan, omfattar ISDS. Tvisterna mellan företag och stat löses inte i nationell domstol (som står under demokratisk kontroll) utan i olika tvistlösningstribunaler, som utgörs av tre jurister som inte behöver vara domare och där insynen är väldigt begränsad.

De fackliga organisationerna på bägge sidor Atlanten är oroliga eftersom de anser att TTIP hotar arbetsrätten. Trots detta har LO sagt ja till TTIP därför att de tror att det kommer att ge ökade arbetstillfällen.

Detta kan dock ifrågasättas. Nyligen publicerades en studie från ansedda Tufts University som sågar tidigare prognoser och menar att TTIP kan leda till ökad arbetslöshet och försämrad tillväxt i EU. Värst drabbade blir de nordiska länderna.

Facken är emot att TTIP innehåller ISDS. Socialdemokraterna är för TTIP med ISDS. I ett brev till Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, kräver representanter från 14 europeiska länder att ISDS måste ingå i TTIP. En av dem som skrev under var socialdemokraternas näringsminister Mikael Damberg. Hur kan Socialdemokraterna gå emot sin största väljargrupp? Vi som kommunalare kräver att LO sätter press på Socialdemokraterna och försvarar våra rättigheter och står upp mot TTIP, med eller utan ISDS.