– Vi tror inte på de här smittskyddseffekterna men vi överklagar också för att få en klarhet. Vi har lite svårt att tolka domen från kammarrätten, säger Agneta Ivåker, sektorschef i Leksand för vård- och omsorgsenheten.

Kommunals ombudsman Ann Georgsson, tycker också att det vore bra med ett förtydligande från högsta instans men är samtidigt kritisk mot Leksands kommun.

– Det är lite tragiskt att man inte inser vikten av att personalen har arbetskläder i den här typen av miljöer. Men det vore ju bra att få ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen eftersom det är så olika över landet, säger hon.

För en månad sen kom domen från kammarrätten, som i stort sett bekräftade förvaltningsrättens dom från tidigare, att kommunen ska stå för arbetskläder, av hygieniska skäl. Den enda förändringen i kammarrätten var att kommunen får något längre tid på sig att ordna detta, senast den 30 juni nästa år ska personalen vid Djura hemtjänst, som ärendet gäller, ha fått kortärmade arbetskläder.

Nu får kommunen ytterligare respit då det brukar kunna dröja länge innan besked kommer från Högsta förvaltningsdomstolen, om de tar upp ärendet eller inte.

– Tar domstolen inte upp fallet får man hoppas att kammarrättens dom blir vägledande ändå, säger Ann Georgsson.

I ett liknade fall som rör sex Skånekommuner, har Kommunal och Arbetsmiljöverket överklagat en dom som gått åt andra hållet, till kommunernas fördel. Men där väntar man fortfarande på besked från Göteborgs kammarrätt, om fallet ska prövas i rätten eller inte.