KA avslöjade i början av året att flera kommuner anklagade utbildningsföretaget Medlearn för att fuska med betygssättningen inom det nu avslutade Omvårdnadslyftet. Kommunerna ansåg att det gick så fort att bli undersköterska hos Medlearn att de omöjligt kunde ha fått tillräckliga kunskaper. I slutet på januari anmälde Stockholms stad Medlearn till Skolinspektionen som inledde en tillsyn. Nu har beslutet kommit – Medlearn föreläggs att åtgärda en rad brister senast den 28 februari nästa år.

– Det är ett föreläggande som handlar om brister gentemot förordningen om vuxenutbildning. Bristerna är inom undervisning och lärande, betyg och bedömning och pedagogiskt ledarskap. Det är ett krav på förändring från vår sida för att vi ska släppa den här tillsynen, säger Jennie Runesson, utredare på Skolinspektionen.

Bristerna handlar bland annat om att elever i behov av stöd inte får det och att lärarna inte utnyttjar all tillgänglig kunskap om eleven för att göra en allsidig bedömning. Det konstateras också att rektorsfunktionen inte fungerar som den ska.

Skolinspektionen har inte funnit stöd för att Medlearn utbildar för snabbt. Men den kritiken rörde utbildningar på distans via satsningen Omvårdnadslyftet, där personal arbetade samtidigt som de studerade. Den utbildning som Skolinspektionen har granskat rör heltidsstudier som bedrivits på uppdrag av Arbetsförmedlingen och som inte varit på distans.

– Det här är helt andra förutsättningar än inom Omvårdnadslyftet. Det som är speciellt är att utbildningsanordnarna inte har skyldighet att spara dokumentation så underlaget finns inte kvar längre. Vi har inte haft möjlighet att utreda det speciella fallet utan tittar på processer, säger Jennie Runesson.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler kritiserade i en intervju med KA i september systemet för vuxenutbildning och pekade just på att det är svårt att granska verksamheterna när dokumentation inte sparas.

I sin anmälan tog Stockholms stad upp Medlearns prov, som bestod av flervalsfrågor och som man menade var för lätta. Skolinspektionen riktar i sitt föreläggande kritik mot proven.

– Man använder sig av ett gemensamt prov som speglar en kvantitativ kunskapssyn som inte är förenlig med kursplanerna. Det är flervalsfrågor och får man 65 procent är det E, för att få A måste man ha 100 procent, i stället för att man gör en kvalitativ bedömning, säger Jennie Runesson.