Utbildningsföretaget Medlearn kritiseras av Skolinspektionen för en rad brister. Bland annat att de inte ger elever det stöd som de behöver och att proven bygger på en kunskapssyn som inte är förenlig med kursplanerna. Pär Lager är koncernchef på utbildningskoncernen Anthon B Nilsen och styrelseordförande i Medlearn. Han säger att de tar allvarligt på kritiken men att den är relativt mild.

– Det finns inget som tyder på att det har varit allvarliga brister. De områden som Skolinspektionen har pekat på att vi kan förbättra är också sådana som vi identifierat själva och till största del redan genomfört. Det är viktigt att konstatera att den information som ni bland annat gått ut med tidigare, om att det varit misstanke om fusk, visar sig inte vara sann, säger Pär Lager.

Men Skolinspektionen har ju inte tittat på er verksamhet inom Omvårdnadslyftet, där ni kritiserades för att utbilda för snabbt. De säger själva att det här är en helt annan verksamhet?

– Det tycker jag låter märkligt. Min bild är att de har gjort en total granskning, den mest omfattande granskning som kan göras, och den visar att det inte finns något fog för de misstankarna.

Enligt Skolinspektionen så grundar sig beslutet på en utbildning som görs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och har bedrivits på heltid och inte på distans. Efter att ha dubbelkollat med skolans rektor säger Pär Lager så här:

– De besök på plats som har gjorts grundar sig på den utbildningen men i våras skickade vi in all dokumentation rörande Omvårdnadslyftet och beslutet grundar sig på den också.

Men enligt Skolinspektionen stämmer inte det. De fick mycket riktigt in dokumentation kring Omvårdnadslyftet i våras, men Skolinspektionens tillsyn blev av olika anledningar försenad. När de skulle göra tillsyn under hösten fanns den kritiserade verksamheten inte längre kvar.

– Eftersom verksamheten har förändrats så pass mycket så gäller beslutet den verksamhet som de har i dag. Men vi har pratat om det här med betygssättningen med Medlearn och de har sagt till oss att dokumentationen kring elevernas prestationer i våras inte finns kvar, säger Jennie Runesson, utredare på Skolinspektionen.

Men även om ni hade fått dokumentationen så hade ni inte kunnat fatta ett beslut enbart utifrån det?

Nej, vi måste göra tillsyn också och eftersom den utfördes på hösten så har vi bara kunnat granska befintlig verksamhet.