– Det har funnits en tro på att fler kvinnor skulle få fasta anställningar och heltider, men det har inte blivit så, säger Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Hon menar att alla är överens om att det gamla pensionssystemet inte var hållbart ekonomiskt.

– Det är bra att systemet är stabilt, men man kan fundera på om det finns för lite pengar i systemet.

Förbundets linje är fortfarande att det är kommunalarnas anställningsvillkor som måste förbättras. Fler heltider, färre visstidsanställningar och ett mer jämställt föräldraskap står på åtgärdslistan. Men Kommunal vill också att arbetsgivarna ska betala in mer till den allmänna pensionen.

– Vi tycker det är rimligt att pensionsavgiften ska höjas, säger Kristina Mårtensson.

Kommunal vill också att det krävs en höjning av ersättningar i socialförsäkringssystemet som sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa eftersom det är pensionsgrundande. Det måste också bli lättare att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning i slutet av arbetslivet, tycker facket.

– I dag är det rätt svårt att bli sjukskriven efter 60, trots att man kanske är utsliten. En genomsnittlig undersköterska går i pension vid 61 och varje år man går tidigare förlorar man i pension, säger Kristina Mårtensson.

Samtidigt efterlyser hon satsningar som möjliggör för kommunalarna att jobba kvar, men på deltid.

Kommunal har bland annat framfört till regeringen att handledningen av de långtidsarbetslösa som ska erbjudas extrajobb i välfärden, kan användas för att låta äldre kommunalare trappa ner på arbetstempot.

De förslag som har lyfts, bland annat från Folkpartiet, om att par ska dela på pensionen, är Kristina Mårtensson kluven till.

– Personligen tycker jag att man måste kunna få en redig pension utan att vara gift eller sambo. Det kan vara vettigt att fördela premiepensionen mellan makar, men lösningen på ett pensionssystem kan inte vara att det är beroende av tvåsamhet.

Det har varit känt länge att många kommunalare får svårt att leva på sin pension. Borde ni inte tidigare ha krävt förändringar i pensionssystemet?

– Det är ju en politisk fråga, och vi har haft en bred politisk överenskommelse om pensionerna. Man trodde ju också att kvinnor skulle få bättre villkor.

Kommunal håller just nu på att kartlägga kommunalarnas pensioner, med hjälp av uppgifter från Kommunalpensionärernas cirka 150 000 medlemmar.

– Vi kommer med en rapport i januari nästa å och då blir det mer förslag, säger Kristina Mårtensson.

Kvinnor arbetar mer deltid

Kvinnor får totalt i genomsnitt 71 procent av männens pension. Flera beräkningar visar att en av två kvinnor som går i pension får hel eller delvis utfyllnad från garantipensionen, det som brukar kallas fattigpension. Det beror på att de arbetar mer deltid och är mer sjukskrivna. Men också att de tjänar sämre. Många kommunalare kan ha arbetat heltid men ändå tvingas dryga ut sin pension med garantipension. Det har alltså inte lönat sig att arbeta full tid. Det nya ålderspensionssystemet gynnar heller inte kvinnor, eftersom pensionen numera baseras på inkomster under hela livet.