Kommunalare inom svenska kyrkan kommer därför att fortsätta att gå på pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan, som infördes 2006. Det var 2012 som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation presenterade en ny modell för tjänstepension. Men den fackliga sidan har alltså nu sagt nej till avtalet.

– Jag beklagar beslutet eftersom jag tror att den lösning som föreslagits innebär fördelar både för arbetsgivarna och för löntagarna, säger Helén Källholm, VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.

– Vidare anser vi att de anställda inte gynnas av ett byte av pensionsplan under pågående yrkesliv, men vi ställer oss positiva till förhandlingar om framtida pensionslösningar i andra former för kyrkans anställda, säger Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård i en kommentar.