Sedan i våras ersätter Stockholms stad hemtjänstutförarna för utförd tid. Det betyder att utförarna bara fakturerar just för den tid som har utförts. Om alla biståndsbedömda timmar utförs faktureras 100 procent, men ibland faller en del bort. Det kan bero på exempelvis sjukhusbesök eller att brukaren avböjer besök.

I snitt fakturerar alla hemtjänstutförare 82,5 procent av den beviljade tiden, enligt Dagens Arena. De privata fakturerar i snitt 86 procent medan den kommunala fakturerar 79 procent.

Enligt Marita Åkersten på äldreförvaltningen kan det bero på flera saker.

– Ibland kan privata hemtjänstbolag ha en anställd som bara jobbar med en brukare. Då är det lättare att få ihop tiden. Men det är svårt att säga generellt varför det ser ut så, det är olika från fall till fall, säger Marita Åkersten, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholm, till Dagens Arena.

Hon säger att det också kan bero på att de privata hemtjänstföretagen har varit bättre på att schemalägga och förstå sig på Paragåsystemet än de kommunala enheterna. Men det håller inte enhetschefen Arja Hellborg på Kungsholmens kommunala hemtjänst med om.

– Vi ligger någonstans kring 80 procent och i vårt fall är det orimligt att nå högre. Kunderna bor där de bor, vi måste åka buss och tunnelbana. Så restiden, dokumentationstiden, genomförandeplanen och att ringa samtal tar sin tid, säger Arja Hellborg till Dagens Arena.

Det går att ändra i Paragåsystemet i efterhand och justera tiden. Marita Åkersten kan inte svara på om det kan vara en orsak till att de privata företagen tar betalt för mer utförd tid. Ibland kan det behöva justeras i efterhand eftersom systemet har legat nere eller någon anställd har glömt att rapportera.

– Det är först till våren, när de flesta använt Paragå i minst ett år, som det kan bli aktuellt med en större översyn av de manuella justeringarna och hur de använts, säger Marita Åkersten till Dagens Arena.