Varför höll ni en manifestation?

– Vi ville uppmärksamma den situation som arbetsgivaren har utnyttjat när de inte har tillsvidareanställt utan använder sig av vikariat och allmän visstidsanställning i stället, trots att det finns ett behov. På min arbetsplats är vi 17 stycken och jag tror att bara 7 är tillsvidareanställda. Två anläggningar kommer eventuellt att stänga och arbetsgivaren säger att de måste vänta på det beslutet. Utredningen har pågått i drygt ett år och det har påverkat hela förvaltningen.

Ni är också kritiska till att de här anläggningarna eventuellt stängs?

– Ja, det kommer påverka arbetsmiljön också på Angered Arena. De anläggningarna har varit ett bra komplement till vår, om man stänger är det ännu mer folk som ska in på samma yta, som redan i dag är fullt belastad vissa tider. Vi har ett friskvårdsuppdrag och ett uppdrag att öka simkunnigheten och jobbar efter politiska mål, och det kommer försämra våra förutsättningar att nå dem.

Vad hände under manifestationen?

– Det hölls flera tal och media var där och rapporterade. Ett 20-tal anställda var med och så var det förbipasserande som stannade och lyssnade. Beslutet om de två anläggningarna ska tas i december så vi ville göra vår röst hörd innan beslutet var fattat. Men det här pågår på flera fronter, allmänheten har bjudit in politikerna till dialogmöte om stängningen och Hyresgästföreningen har antagit ett uttalande om att anläggningarna är viktiga samlingsplatser.