LO-ekonomerna räknar med en sämre ekonomisk utveckling de kommande två åren än vad regeringen och Riksbanken tror på i sina prognoser. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 7,6 procent om två år, medan regeringen tror att den sjunker till 6,7 procent.  

Därför vill LO att politikerna ska stimulera ekonomin genom att satsa 70 miljarder kronor i investeringar på bland annat vägar, järnvägar och bostäder. Det menar man skulle öka sysselsättningen med 100 000 personer och få ner arbetslösheten 2 procentenheter.

– Jag har svårt att se att vi sedan andra världskriget har haft starkare skäl att stimulera via offentliga investeringar än vad vi har i dag, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson till Sveriges Radio.