– Deras plan är långsiktig och innehåller inget som löser den akuta situationen. Det handlar om bemanning och överbeläggningar, säger Elisabeth Gustafsson, Kommunals skyddsombud som sitter med i samverkansgruppen.

Arbetsmiljön för de anställda på psykiatriska kliniken är hårt pressad. Under en lång tid har det varit brist på sjuksköterskor och bemanningen har täckts upp av skötare, vilket har ökat belastningen. Avdelningarna har ständiga överbeläggningar. I kombination med underbemanning har det lett till ökade incidenter med hot och våld.

– När jag började för åtta år sedan hade vi minst bältesläggningar i hela Sverige, nu har de ökat mycket. En slutenvårdsavdelning har överbeläggningar med två-tre platser plus ett antal dagpatienter, vilket betyder 22 patienter på en avdelning med 14 platser. Det är naturligtvis inte bra och det har blivit otroligt mycket hot och våld senaste tiden, säger Elisabeth Gustafsson.

Hur påverkas personalen?

– De är ganska slitna. De har fått jobba mycket övertid och utstå mycket hot och våld. Det som oroar mig är att man höjer ribban för vad man ska tåla. Att hoten och våldet blir grövre. Vi har fått tillkalla både Securitas och polis. En del går runt med en klump i magen medan andra klarar det bättre. Vi har väldigt många patienter som är inlagda på tvångsvård och ofta är det kanske patienter där det finns risk att de skadar sig själva eller andra. Man ska inte gå till jobbet och behöva känna sig otrygg.

Kommunal och Vårdförbundet har tillsammans krävt åtgärder från arbetsgivaren. I slutet av förra veckan presenterades en åtgärdsplan, men facken är inte nöjda med den.

– De har lyssnat på oss och svaret är genomarbetat. Men det är långsiktigt och innehåller egentligen inget som vi inte kände till sedan tidigare. Vad vi efterfrågar är vad de tänker göra här och nu.

Därför satte sig Kommunal och Vårdförbundet i går för att göra en ny skrivelse där de kräver mer akuta åtgärder från arbetsgivaren.

De vill bland annat se en prioritering av arbetsuppgifterna, att sjuksköterskorna avlastas genom att arbetsuppgifter omfördelas till andra yrkesgrupper (skötare, läkare, administrativ personal), att sjuksköterskebristen täcks upp ordentligt med skötare, en eventuell bonus för de sjuksköterskor som väljer att hoppa in på kliniken och att fortlöpande arbete med säkerheten.

Kommunal och Vårdförbundet efterlyser också ett möte med centrumchefen och verksamhetschefen för att tillsammans kunna diskutera lösningar.