Arbetsförmedlingens generadirektör Mikael Sjöberg säger till DN att han har avskaffat den regel som krävde att varje arbetsförmedlare ska överlämna ett antal jobbförslag vid varje möte med en arbetstagare. Skälet är att minska antalet onödiga ansökningar som tar tid från både arbetsgivare och arbetstagare.

– Det där resulterade i att vissa av medarbetarna bara tog tjugo jobb ur systemet, ibland utan någon matchning alls. Men individen kände sig tvungen att söka alla, eftersom sökverksamheten kontrollerades, säger Mikael Sjöberg till DN.

Arbetsförmedlingens fokus ska också riktas mot grupper som nyligen blivit arbetslösa, i högre grad än tidigare.

– Den som kanske inte behövt söka ett nytt jobb på tiotals år kan behöva mer kunskap om hur det går till i dag och vad man ska tänka på vid en anställningsintervju, säger Mikael Sjöberg till tidningen.