Maria Nilsson Broberg.

Maria Nilsson Broberg håller upp en knallrosa t-shirt.

”Vi tror på ett samhälle där vi kan leva tillsammans på lika villkor. Oavsett om man kommer från Buared, Bagdad eller Beirut!” lyder texten på ryggen. Två meningar som sammanfattar Frillesås Friendships mål.

Denna oktoberkväll har de sin fritidsgård öppen och Maria hälsar välkommen till ett stort ljusblått trähus som de lånar av kommunen.

Hon engagerade sig i föreningen när hon flyttade från Göteborg till Frillesås, ett kustsamhälle med drygt 2 000 invånare i Kungsbacka kommun, för ett drygt år sedan.

Ytterligare ett år tidigare, 2012, bildades Frillesås Friendship som ett svar på Sverigedemokraternas angrepp mot ett eventuellt boende för omkring sju ensamkommande flyktingbarn.

– De hade lagt flygblad i folks brevlådor, där det stod helt vansinniga saker som att Frillesås skulle drabbas av våldtäkter och bilbränder om boendet öppnade. Inte nog med att Sverigedemokraterna försökte få sympatisörer genom att döma och anklaga människor som de aldrig hade träffat, flygbladet avslutades med ”Vi står på Frillesåsbornas sida.” Men uppenbarligen hade de inte en aning om vad folk här ville.

Utskicket fick tvillingarna och Frillesåsborna Kevin och Amanda Broberg att dela ut egna flygblad, där de slog fast att fördomar och främlingsfientlighet inte skulle få styra. Därefter kallade de allmänheten till möte för att diskutera hur man på bästa sätt kunde välkomna barnen som eventuellt skulle flytta till orten.

Ett 50-tal personer dök upp och Frillesås Friendship bildades med målet att arbeta för ett inkluderande, fördomsfritt och mångkulturellt samhälle. En namninsamling startades sedan för att man skulle få ett flyktingboende i Frillesås.

– Strax därefter lämnade en av tre sverigedemokrater i Kungsbacka kommun sitt fullmäktigeuppdrag. Enligt tidningarna berodde hans avhopp delvis på motståndet som SD mött i Frillesås, berättar Maria.  

Men vad har då fritidsgården med antirasism att göra? Mötet 2012 kom inte enbart att handla om flyktingboendet som sådant, utan utmynnade i en vidare diskussion om vilket sorts samhälle Frillesåsborna ville ha och om vad man behövde för att trivas.

– Några föräldrar önskade till exempel att Frillesås skulle få en fritidsgård med fasta öppettider. Vårt arbete handlar mycket om att fylla på med bra saker där något saknas, berättar Maria och förklarar att de inte vill fastna i att enbart argumentera emot intoleranta åsikter.

– Vi vill gå bortom det och se till att människor möts, lär känna varandra och har roligt tillsammans. Vi ordnar aktiviteter för att skapa sammanhållning och positiv stämning. Det tror jag är det bästa sättet att jobba emot främlingsfientlighet och andra typer av intolerans, säger hon.

Frillesås Friendship uppfyllde därmed föräldrarnas önskemål om fritidsgården, som de nu hållit öppen varannan fredag sedan 2012. Andra saker som de arrangerar är nattvandring, nationaldagsfirande och sommarläger.

Även om tolerans och antirasism inte är något som aktivt diskuteras under varje aktivitet, så är alla människors lika värde en orubblig grund i allt som Frillesås Friendship gör. Maria konstaterar:

– Det är en självklarhet. Och deltar man i våra aktiviteter skriver man på sätt och vis under på att man delar vår värdegrund.  

På sin överarm har Maria en tatuerad bild på en person som spänner sina biceps. Det aktiva engagemanget för ett medmänskligt samhälle har varit en del av hennes liv sedan lång tid tillbaka.

– Det tog fart på högstadiet när jag gick en kurs i feministiskt självförsvar. Och även i Älvsbyn, där jag är uppväxt, försökte jag få roliga saker att hända och fixade till exempel spelningar. Jag har även varit aktiv i bland annat Rädda Barnen, berättar hon.

Även i hennes arbete som fritidsassistent i Kungsbacka kommun är öppenhet och rättvisa självklara mål.  

– Jag jobbar med att hjälpa ungdomar att genomdriva sina idéer. Det kan till exempel vara en HBTQ-festival, ett jämlikhetsvrål eller ett café för dem som måste vänta länge på sin skolbuss.

Men hur gör man för att behålla gnistan och orka kämpa?  

– Vi ser mer långsiktigt än till det senaste valet. Vi fokuserar inte främst på det som är dåligt, utan på vårt mål – att bygga ett samhälle där alla människor är välkomna.

Maria och Frillesås Friendship får dessutom rikligt med hejarop och många frågar hur de kan hjälpa till.

– Nättrollen som skickar anonyma hatmejl finns ju, men av dem vi pratar med öga mot öga är nästan alla positiva, säger Maria.

Nu verkar det också som att Frillesås till slut ska få sina första boenden för flyktingar.  

– Planen är att två boenden ska öppna innan årsskiftet och vi kommer förstås att bjuda in dem som flyttar hit till de aktiviteter som vi redan har och göra allt för att de ska känna sig trygga och få ett varmt mottagande, säger Maria.

Så jobbar Frillesås Friendship

  • Ersätt främlingsfientlighet med aktiviteter och gemenskap.
  • Låt det märkas att mångfald är positivt. Det är lätt att förlamas av främlingsfientlighet, men försök formulera hur du vill att samhället ska se ut och lägg energin på att komma dit i stället för att fastna vid hindren. Att vara för saker, inte enbart emot, gör det lättare att få med sig fler i arbetet för medmänsklighet.
  • Skapa mötesplatser och gemenskap. Bjud in så många som möjligt till roliga aktiviteter. Lär man känna varandra brukar man komma över fördomar, och toleransen sinsemellan ökar. ”Jag drev till exempel ett projekt där ungdomar som hade mycket fördomar fick göra en film tillsammans med andra ungdomar. Med ett gemensamt mål glömde de sina förutfattade meningar och deras film visades på en filmfestival i Los Angeles”, berättar Maria Nilsson Broberg.
  • Sprid budskapet med glädje. Frillesås Friendship bakar ibland bullar och delar ut på torget för att bidra till en positiv anda. De har även spridit sitt budskap genom exempelvis en antirasistisk dikttävling. Genom att skapa en trevlig och inkluderande stämning, till exempel på manifestationer, kommer fler som är för mångfald att sluta upp.  

Detta är Frillesås Friendship

Frillesås Friendship är religiöst och partipolitiskt obundna och arbetar ideellt. De blev den första föreningen i Tillsammansskapet som är stiftelsen Expos plattform för lokala initiativ mot rasism. Idag finns liknande grupper på flera platser i Sverige. Tillsammansmarschen – Tillsammansskapets promenad för mångfald – ägde för en tid sedan rum på många orter runt om i landet.

ID. Maria Nilsson Broberg

Ålder: 29 år.
Yrke: Fritidsassistent i Kungsbacka kommun, inriktad på mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor.
Familj: Gift med Kevin Broberg som hon lärde känna genom Frillesås Friendship. Föräldrar, syskon och syskonbarn i Norrbotten. Katterna Ozzy och Sussie.
Intresse: Pyssla i trädgården.

Marias bästa tips: Stå upp mot fördomar – på jobbet och fritiden

  1. Ifrågasätt och be om källa. Förhoppningsvis inser då personen som sagt något fördomsfullt att fördomen inte måste vara sann. När jag hör unga slänga ur sig fördomar är det ofta tydligt att de kommer från någon annans mun. Då får man förklara att det föräldrar, syskon och kompisar säger inte alltid är sant.
  2. Erbjud ett annat synsätt. Var tydlig med att du inte delar fördomen, men försök sedan berätta hur du ser på saken i stället för att enbart säga emot. Antirasismen fastnar tyvärr ofta i defensivt försvarande.
  3. Räkna tyst till 10. Främlingsfientlighet gör en arg, men att bemöta fördomar med ilska leder oftast bara till en ond cirkel av attacker och motattacker, och den som du vill få att tänka om kommer att bli ovillig att ta till sig det du säger.
  4. Påpeka när etnicitet är irrelevant. Vissa nämner ibland sådant som etnicitet och religiös tillhörighet när de berättar om en person, trots att det inte alls har med det som berättas att göra. Det kan även vara i positiva ordalag, men oavsett späder det på fördomar om att dessa saker skulle ha betydelse.
  5. Lyft mänskliga rättigheter. Strunta i statistik och pengar. Även om du har siffror som motbevisar fördomar så tar det fokus från det som är grundläggande – människors lika värde.