Bodil Alvarsdotter.

1 Hur uppfostrar man en feminist?

– Jag tror att man gör det genom att båda föräldrarna, om man är två, är lika viktiga och tar lika stort ansvar. Det handlar om att dela föräldraledighet, det obetalda hushållsarbetet, vabben… Ja, all tid med barnen. Det andra är att göra barnen medvetna om att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vilket kön de har.

2 Varför är det viktigt att uppfostra jämställt?

– För att det ger barnet fler möjligheter att utvecklas till en fri, unik individ. Om målet är ett jämställt samhälle är det viktigt att börja med barnen. Jag tror att barn och alla människor mår bra av den typen av frihet som handlar om möjligheten att få ta del av allt som erbjuds, att det handlar om fria val och inte om normer som på förhand begränsar hur man ska vara.

3 Varför är det svårt?

– Vi lever i ett samhälle som omgående delar in barn och vuxna i två kön, ofta utifrån gamla föreställningar. Det är också svårt och jobbigt att uppleva sig vara en ensam förälder som ska förändra världen när världen inte är med på det. Det känns ganska tufft ibland. Men jag tycker att man ska ta tillfället i akt när det dyker upp en orättvisa för att visa för barnen att något faktiskt inte är okej. Det kan till exempel handla om att killarna har 100 procent av tiden på bollplanen i skolan. Jag har kontaktat skolan för en sådan sak. I läroplanen för förskola och skola finns tydliga mål, så där handlar det inte om att man kommer med något ”tyck”. Där har man all rätt att fråga hur de lever upp till målet om jämställdhet i läroplanen. Det bör man göra. Att vara en feministisk aktivist handlar om att våga vara obekväm.

4 Du har tre barn, en pojke och två flickor, vad har varit svårast i din feministiska uppfostran?

– Att vi har uppfostrat dem till att välja själva och inte bry sig om normer gör att de också blivit mer utsatta. Det är svårt att sticka ut i skolåldern. Det är svårt att inte vara norm, att inte barnen är norm, samtidigt som jag vill ha det så. Jag tror till exempel att vår son absolut har betalat ett pris, men jag tror samtidigt att han vunnit något som han kommer att ha med sig hela livet. 

Familj och vänner

 • Många pratar om familj och vänner som ett problemområde. Om ett feministiskt föräldraskap är viktigt för en måste man orka ta diskussionen och man måste vara tydlig.
 • Det kan handla om att önska aktivt i presentsammanhang. Gärna konkreta saker som alla vet vad det är och som finns överallt.
 • Så länge barnen är små kan man ta kvitto och byta presenter.

Lek och leksaker

 • När det gäller leksaker handlar det om att erbjuda en bredd snarare än att ta bort. Visst kan man titta kritiskt på vissa leksaker och man måste inte presentera alla leksaker för barnen (som de ännu inte känner till).
 • Det handlar också om att man som förälder tar aktiv plats i barnens lek. Man kan lära barnen att leka. Man kan leka rollekar med bilar (behöver inte bara krascha) man kan hjälpa dem att vidga metoderna för att leka. Man kan blanda leksakerna, ha småfigurer som har rollekar i landskap byggda av järnvägar till exempel. Man ska vidga snarare än begränsa.

Hemma

 • Vad gäller föräldraledigheten är det viktigt att bestämma hur man ska göra redan innan barnet kommer och meddelar sin arbetsgivare, då är det svårare att backa. Vanligt är att man bestämmer lite efter hand, men då blir det ofta den förälder som är hemma först (oftast en mamma) som förlänger sin ledighet.
 • Tycker man att det är viktigt att barnen får se ens egen fulla potential är det viktigt att visa att alla kön kan göra allting. Jag tvingar mig till exempel att köra bil trots att jag inte tycker om det, för att barnens pappa inte enbart ska göra det.
 • Det handlar om vem som köper kläder.
 • Vem som köper presenter till vänner och familj.
 • Vem som går på föräldramöten och träningar.
 • Vem som gör matsäcken.
 • Man får släppa taget om vissa saker och ta för sig av andra, även om det inte blir riktigt som vanligt. Att försöka hitta en strategi för att dela upp saker.

Kläder

 • De stora kedjornas kläder är otroligt könade och jag blev chockad första gången jag upptäckte att tjejkläderna i samma storlek som pojkkläderna var mindre.
 • Ofta är de könsneutrala kläderna dyrare eftersom det är smalare märken. Men det finns en stor marknad av begagnade kläder.
 • Ta inte med barnen i affären. Barn behöver inte välja kläder själv när de är fyra år, man måste inte gå ut och shoppa med en fyraåring.
 • Låt barnen välja av de kläder som finns hemma.

Boktips!

 • Många praktiska och enkla exempel på hur man kan ge barn fler möjligheter finns i boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter i stället för 2” (Olika förlag). Varje avsnitt avslutas med konkreta tips på hur man kan agera som vuxen. Väl värd att läsa för alla föräldrar och alla som arbetar med barn och ungdomar.

ID Bodil Alvarsdotter

 • Yrke: Bibliotekarie, en av grundarna till föreningen Foff – Forum för feministiska föräldrar i Göteborg. Foff finns på flera ställen i landet och dessutom på webben och Facebook.
 • Barn: Tre barn i åldrarna 17, 11 och 5 år.