Den nya majoriteten i Stockholms stad har varit tydliga med att de vill minska antalet privata aktörer inom äldreomsorgen och stärka den offentligt drivna verksamheten. På torsdagen fattade två stadsdelsnämnder beslut om att inte förlänga kontrakten för Högdalens vård- och omsorgsboende i södra Stockholm och Tallbackens vård- och omsorgsboende i Bromma, som båda drivs Vardaga.

– Vi tycker att det är viktigt att det finns kommunala alternativ i alla stadsdelar och att vi stärker den offentligt drivna verksamheten. När man har verksamheter i offentlig regi så har man en helt annan möjlighet till inflytande och insyn både för medborgare och politiker där vi kan gå in och påverka arbetsvillkoren för personalen, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personallborgarråd, till P4 Stockholm.

Att just de här två kontrakten inte förlängs har inget att göra med att det ska ha förekommit brister. Vardaga är kritiskt till att beskedet kom utan att det förts en ordentlig dialog och gjorts en riskanalys.

Clara Lindblom säger att det kan bli aktuellt att återta ytterligare äldreboenden i kommunal regi. Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) beklagar utvecklingen.

– Jag tycker att det är oerhört sorgligt att den styrande vänstermajoriteten nu inte tittar på kvalitet utan i huvudsak fokuserar på vem som bedriver verksamheten, säger Joakim Larsson till P4 Stockholm.