Såväl antal som andel med tidsbegränsade anställningar har ökat stadigt sedan början på 1990-talet. Första kvartalet i år var 618 000 personer tidsbegränsat anställda, mot 378 000 år 1990. Det visar en rapport från LO, som har gått igenom statistik från Statistiska centralbyrån. Dagens nivå är den näst högsta som har uppmätts.

Totalt på arbetsmarknaden är 15 procent visstidsanställda, men visstidsanställningar är betydligt vanligare hos arbetare än hos tjänstemän. 20 procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda mot 12 procent av tjänstemännen. Bland tjänstemännen är skillnaderna mellan könen små, men bland arbetarna skiljer det mycket – 25 procent av kvinnorna mot 17 procent av männen har tidsbegränsade anställningar.

De branscher som har störst andel visstidsanställda är hotell och restaurang samt nöje och kultur med 40-45 procent. Därefter kommer bland annat sociala tjänster, där exempelvis hemtjänst ingår, med 30 procent visstidsanställda. Inom vård och omsorg är 22 procent visstidsanställda, men då räknas alltså inte personal inom hemtjänsten dit.

Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare finns inom tillverkningsindustri och byggverksamhet, åtta respektive nio procent.

Men trots att 20 procent av arbetarna har tidsbegränsade anställningar, är samma siffra hos LO-medlemmarna bara 11 procent. Bland Kommunals medlemmar är 13 procent visstidsanställa. Detta beror på att visstidsanställda i mindre utsträckning är med i facket.

Det är framför allt unga människor mellan 16-24 år som är visstidsanställda. Men även i gruppen 25-29 år handlar det om en fjärdedel.

– Det är en orimlig situation. Vi ser att många unga vuxna i dag sover med mobilen under kudden eller står med mobiltelefonen i duschen, livrädda för att missa det där jobbet där man får gå ut och jobba några timmar, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, till SVT.

Den vanligaste varianten av tidsbegränsad anställning är allmän visstidsanställning, som ensam står för hela ökningen sedan 90-talet. Vikariaten har tvärtom minskat. Bland de allmänna visstidsanställningarna är timanställningar och anställning vid behov vanligast.

De visstidsanställda som har deltagit i SCB:s arbetskraftsundersökningar har fått svara på vilken anställningsform de skulle föredra. 70 procent har angett att de hellre skulle ha en tillsvidareanställning.