SVAR. Du beskriver besvär efter en arbetsplatsolycka och du har också anmält denna till AFA Försäkring. Ett relativt vanligt gränsdragningsproblem är om ett olycksfall i arbetet rör sig om en arbetsskada eller en trafikskada. Om olyckan sker med inblandning av ett trafikförsäkringspliktigt fordon och sker i trafik ska den behandlas som en trafikskada. Detta även om faktorerna i övrigt talar för att det är en arbetsskada, som att olyckan skedde på arbetsplatsen och under arbetstid.

Du blev påkörd av ett försäkringspliktigt fordon. Det ser ut som att AFA därmed har gjort rätt som inte prövat ditt ärende. Men jag undrar om olycksfallet anmälts till bussbolagets trafikförsäkringsbolag? Detta måste ju göras för att det ska kunna prövas som trafikskada. Den möjliga ersättningen är i princip densamma vare sig det är trafikförsäkringsbolaget eller AFA som prövar olycksfallet. Det är alltså ingen nackdel för din del om olycksfallet bedöms som trafikskada.

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliterings- och omplaceringsskyldigheter är komplicerade. Av till exempel socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen framgår att en arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering av de anställda. Arbetsgivaren ska bland annat efter samråd med dig lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att dina behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas, som behövs för en effektiv rehabilitering. Exakt vilka åtgärder som bör vidtas i ditt fall är svårt att svara på utan mer information.