Annelie Nordström och Lenita Granlund skriver i debattartikeln att nästan alla könsorättvisor i arbetslivet hänger ihop med kvinnors deltidsarbete och visstidsanställningar. De konstaterar att 57 procent av kvinnorna inom Kommunals yrken jobbar deltid. Dessutom har visstidsanställningarna ökat från 25 procent år 2008 till 31 procent år 2013. Något som får stor betydelse för kommunalarnas löner konstaterar Annelie Nordström och Lenita Granlund:

”Tar vi även hänsyn till att visstidsanställda i betydligt större utsträckning arbetar deltid är gapet i lön mellan de som har otrygga och trygga anställningar betydligt större. Skillnaden i faktisk arbetsinkomst mellan en visstidsanställd och en tillsvidareanställd blir då hela 50 procent.”

Men inte nog med att usla löner och arbetsvillkor drabbar de anställda. Det drabbar även de som brukar välfärdstjänsterna. I såväl nordisk som svensk omsorgsforskning framstår kontinuitet som den viktigaste kvalitetsfaktorn i omsorgen, enligt Annelie Nordström och Lenita Granlund.