SVAR. Det finns ingenting i de centrala kollektivavtalen som reglerar avdrag på arbetstiden för att till exempel använda den tiden till möten utanför ordinarie arbetstid. Kontakta Kommunal lokalt. De vet om detta är reglerat i ett lokalt avtal och hur det avtalet i så fall ska tolkas.