SVAR: Om man har en kommun som arbetsgivare spelar flera saker in i frågan om arbetstidsmåttet. Allmänt kan sägas att om man jobbar måndag till lördag och även kvällar men inga ”röda” dagar, gäller arbetstidsmåttet 40 timmar per helgfri vecka. Som röda dagar räknas såväl storhelger som vanliga söndagar.

Om man även jobbar röda dagar gäller arbetstidsmåttet 38,25 timmar per vecka. Vid lönerevisionen 1988-89 fanns en möjlighet för kommunerna att välja en arbetstidsförkortning för vissa grupper, alternativt en högre löneökning. De flesta kommunerna, dock inte alla, valde då en arbetsidsförkortning.

Det kan också finnas andra lokala avtal som reglerar frågan. Kontakta därför ditt lokala Kommunal som kan hjälpa dig reda ut vad som gäller för dig.