I höstens budgetförhandlingar avsattes 80 miljoner kronor till nattis – barnomsorg på obekväm arbetstid – i landets kommuner. Men verksamheten behöver inte alltid innebära en nattöppen förskola. Istället har en del kommuner använt sig av en lösning där en barnskötare helt enkelt kommit hem till den familj som behöver barnomsorg. Alternativet har förekommit i kommuner där behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid inte varit så pass stort att det funnits möjlighet att öppna upp en förskoleavdelning.

I Upplands-Bro i norra Stockholm har man sedan i mars i år ett försöksprojekt med barnomsorg i hemmet under kvällar, nätter och helger. Agneta Blohm, utredare på utbildningskontoret, är ansvarig för projektet.

– Vi visste inte hur stort behovet av det här var. Vi tittade bland annat på hur andra kommuner hade löst det och tyckte att det här kunde vara ett bra sätt att börja på. Hittills har det bara handlat om fyra familjer som godkänts för barnomsorg på obekväm arbetstid.

En av de barnskötare som arbetat hemma hos familjer i Upplands-Bro kommun är Katarina Nordbeck. Hon har mycket positivt att säga om arbetssättet.

– Man kommer väldigt nära barnet när man arbetar så här. Det blir mer personligt på något sätt. Och det är en trygghet för barnen – särskilt för de yngsta – att få vara kvar i sitt eget hem om kvällar och nätter.

Samtidigt är det annorlunda att arbeta i en annan persons hem.

– Man måste respektera att man är hemma hos någon annan. På en förskola har man till exempel möjlighet att tänka ut saker och ordna och inreda själv. Sedan är ju också så att det är ett ensamarbete, man har inte några arbetskamrater.

Trots att det huvudsakligen är fråga om allmänna visstidsanställningar med timlön har det enligt Agneta Blohm inte varit svårt att få tag på intresserade till uppdragen.

– Det har varit ett jättestort intresse och många sökanden, vi har verkligen kunnat välja vilka vi velat ha.

Även familjerna har uppskattat den annorlunda barnomsorgsformen,

– Det har varit väldigt uppskattat från deras sida, säger Agneta Blohm.

Försöksprojektet pågår fram till mars 2015 och ska sedan utvärderas innan kommunen beslutar om hur man ska fortsätta med verksamheten.