I veckan avslöjade SVT:s Rapport att en pensionär skadas var femte minut i en fallolycka. Nyheten har väckt starka reaktioner och nu lovar den nytillträdda äldreministern Åsa Regnér att en ny äldrekommission ska få i uppdrag att minska antalet fallolyckor hos äldre.

Men även om fallolyckorna är många överlag finns stora skillnader mellan olika delar av landet. I SKL:s och Socialstyrelsens gemensamma rapport ”Öppna jämförelser 2013 ­– Vård och omsorg om äldre” framgår att antalet fallskador per invånare varierar stort mellan olika kommuner. Medan invånarna i Malå i Västerbotten och Sundbyberg i Stockholm tycks ovanligt hårt drabbade kan Olofström i Blekinge stoltsera med bäst siffror.

Ingela Colléen är äldreomsorgschef i Olofström. Hon menar att det finns en stor medvetenhet hos personalen kring fallrisker hos äldre.

– Vi har arbetat mycket med det här och fått in det på ett bra sätt i organisationen.

I likhet med de flesta andra kommuner i Sverige arbetar man i Olofström numera med ett nationellt kvalitetsregister som heter Senior alert. Där uppmärksammas fallrisken hos äldre genom standardiserade riskbedömningar. Men arbetet med att förhindra fallolyckor började redan 2007 i Olofström. Då började man systematiskt se över boendesituationen hos de äldre och skriva fallrapporter om något hände.

Ingela Colléen upplever att fallproblematiken hos äldre får ett helt annat utrymme nu jämfört med förr och att både det förbyggande arbetet och rapporteringen av fallolyckor blivit bättre.

– I och med att man diskuterar de fallolyckor som sker kan man också beta av och plocka bort risker efterhand. Det har också blivit en helt annan medvetenhet kring riskfaktorer som till exempel läkemedel.

Mia Saariaho är undersköterska och arbetar på äldreboendet Garvaregården i Kyrkhult i Olofström. Även hon upplever en skillnad i arbetet med fallprevention jämfört med hur det såg ut då hon började som undersköterska för 18 år sedan.

– Jag upplever att man är noga med att fall ska förhindras. Man försöker verkligen sätta in åtgärder i förebyggande syfte och utvärderar orsaken om det ändå skulle hända något. Vi har till exempel team-möten med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterskor där man går igenom de boendes risk för fall när de flyttar in hos oss.

Men hon betonar att det är svårt att förhindra fallolyckor hos äldre helt och hållet.

– Hur mycket man än förebygger så kan det alltid hända något och man kan aldrig vara 100 procent säker. Men man kan minimera riskerna.