KA har skrivit om Skönsmons hemtjänst i Sundsvall flera gånger tidigare. Där började man 2012 med en ny modell där personalen får mer makt över jobbet och kan utforma arbetsdagen tillsammans med brukarna. Försöket har varit lyckat och successivt utökats. I går hade en 29 minuter lång dokumentärfilm om Skönsmons hemtjänst premiär på kommunhuset i Sundsvall. Idén till att göra filmen föddes av Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– Det började egentligen i svallvågorna av Caremaskandalen. Det var så mycket eländesbeskrivningar av äldreomsorgen och vi hade resonemang om att det måste finnas bra exempel. Då besökte Annelie den här arbetsplatsen och sa att vi borde göra en film, säger Peter Hammarin, enhetschef på Kommunals arbetslivutvecklingsenhet.

Filmen På de äldres villkor är gjord av dokumentärfilmaren Björn Mathlein. Den följer personalen på Skönsmons hemtjänst och intervjuar även brukare och representanter för arbetsgivaren.

– Den visar exempel på hur man kan organisera arbetet på ett bra sätt och där man ger inflytande till de anställda att planera och vara delaktiga, säger Peter Hammarin.

Björn Mathlein har gjort ytterligare en film på uppdrag av Kommunal. Den utspelar sig på ett demensboende i Karlskoga som använder sig av den så kallade valideringsmetoden. I den en timme långa filmen får tittarna följa några dementa, deras anhöriga och personal på boendet.

De båda filmerna kommer att lanseras till Kommunals sektioner i december, tillsammans med ett underlag för hur det är tänkt att filmerna ska användas. Tanken är sektionerna ska visa filmerna för medlemmarna.

– Filmerna kan användas både i opinionssyfte och i det arbetsplatsnära arbetet. De är jättelämpliga att visa på arbetsplatsträffar till exempel. Tanken är att de ska kunna engagera medlemmarna och väcka tankar och diskussioner, säger Peter Hammarin.

I första hand är filmerna till för Kommunals medlemmar, men Peter Hammarin säger att det också kan bli aktuellt att visa filmerna för arbetsgivare, politiker och intresseorganisationer.