Under rubriken ”Fackligt medlemskap: riktigt sexigt” skriver tidskriften The Atlantic om forskning som grundar sig i data från 25 år. Resultatet visar att män med ett fackligt medlemskap har större chans att gifta sig jämfört med dem som inte var med i facket. För kvinnorna finns inte någon statistiskt säkerställd skillnad.

Det kan låta som lite väl apart forskning. Men det som till en början kan ses som flamsigt handlar egentligen om vad som följer av det fackliga medlemskapet. I USA är det ofta stora skillnader i trygghet, vad gäller allt ifrån anställning, sjukförsäkring och pension för den som har ett kollektivavtal och den som inte har det.

Det handlar helt enkelt om att männen som är med i facket har en mer trygg framtid.

Andelen löntagare som är med i en fackförening i USA är dock liten, drygt 11 procent. 1983 var drygt 20 procent med i en fackförening.

Forskningsrapporten heter ”Marrying Ain’t Hard When You Got A Union Card? Labor Union Membership and First Marriage” och är skriven av Daniel Schneider (University of California, Berkeley) och Adam Reich (Colombia University).