Rapporten Global Slavery Index uppskattar det totala antalet människor i slaveri till 35,8 miljoner i 167 länder. Det är en ökning med runt 20 procent från deras rapport förra året, men organisationen tror att det främst har att göra med en förbättrad metod för att samla in fakta och inte en faktisk ökning av antalet slavar.

Qatar hamnar på plats fyra av de länder som har flest antal slavar. Just nu pågår stora byggprojekt inför fotbolls-VM som ska hållas där 2022. Så sent som i går stod det klart att Qatar ska vara värd för ytterligare ett mästerskap, friidrotts-VM 2019.

Trots att idrottsorganisationerna tydligen anser att Qatar är ett land som det inte är några problem att förlägga världsmästerskap i, finns nästan 30 000 slavar i landet, enligt Global Slavery Index.

I rapporten talas det om att så många som 90 procent av migrantarbetarna i Qatar har tvingats lämna ifrån sig sina pass till arbetsgivaren. Qatars kafala-system, som handlar om att migrantarbetarens rätt att uppehålla sig i landet är helt knuten till dess arbetsgivare, gör migrantarbetarna extremt sårbara. Det gör att de till exempel inte kan byta arbetsgivare eller lämna landet utan arbetsgivarens medgivande.

Kvinnliga migrantarbetare är särskilt utsatta eftersom de inte har samma juridiska status som män. Deras vittnesmål anses bara vara värt hälften av en mans, och många kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp blir själva fängslade för omoral och äktenskapsbrott.

I Europa finns runt 566 000 slavar (varav 185 000 i Turkiet) och i Sverige är antalet 1 200 personer, enligt rapportens uppskattningar.

I rapporten definieras slaveri något bredare än i historisk mening. Det handlar om trafficking, människor som tvingas arbeta till exempel på grund av skulder, sexuellt utnyttjande och påtvingade äktenskap.