Motvilligt tvingas vi återigen konstatera att socialt ansvarstagande är ett svårt och resurskrävande område att försöka reglera. Insikten är inte ny och det är anledningen till att vi nu har rätt kompetens på plats för att fokusera på socialt ansvarstagande i vår översyn av reglerna. Arbetet har bland annat inneburit tydligare regler kring socialt ansvarstagande från och med januari 2015. De förnyade reglerna innebär sannolikt att revisorerna på de företag som gör certifieringen kommer att ha kontakt med till exempel Kommunal på lokal nivå.

Förtydligandet är också ett sätt att visa för företag med KRAV-märkt produktion och konsumenter att vi tar socialt ansvar på allvar. Det är inget vi bara säger. KRAV-märkt mat måste produceras under schyssta arbetsförhållanden.

Vi välkomnar dialog med exempelvis Kommunal kring vad KRAV kan och bör göra i förhållande till de människor som arbetar i produktionen.

Lars Nellmer,
vd för Krav