En tom förskolelokal och en idé från en lärare på barn- och fritidsprogrammet gör att en öppen förskola precis öppnat i centrala Lerum. Men ingen personal har anställts, och inga löner betalas ut.

De som arbetar på den öppna förskolan, som ska hålla öppet en dag i veckan, är elever från barn- och fritidsprogrammet tillsammans med en av deras lärare.

Både kommunen och Kommunal tycker att det är ett nytt och spännande grepp och menar att det handlar om arbetsplatsförlagd utbildning.

– Jag kan inte se det som annat än positivt för våra yrkesgrupper. Att man får praktisera sina teoretiska kunskaper, det blir som en arbetsplatsförlagd del av utbildningen, säger Mattias Johansson, ordförande för Kommunal i Lerum.

Arbetsplatsen skulle inte existera om inte eleverna var där. Kan man då kalla det arbetsplatsförlagd utbildning?

– Jag vet inte hur man har tänkt där, men de har ju en förskollärare med sig som kommer att handleda eleverna.

Nu får kommunen en verksamhet utan att de behöver betala några personalkostnader. Hur ser Kommunal på det?

– Eftersom det är en sådan liten omfattning som en dag i veckan kan jag inte se att det skulle vara ett problem. Det blir mer en chans för eleverna att smaka på yrket. Vi ser det som positivt.

Elisabeth Westin är sektorschef på Lerums kommun. Hon ser liksom Mattias Johansson, inga problem med att kalla elevernas verksamhet för arbetsplatsförlagd utbildning.

– Det är tre elever åt gången som är där med sin lärare. Jag tycker att det handlar om tillräcklig handledning.

Vad säger du om att ni får en verksamhet, men slipper personalkostnaderna för den?

– Jag har inte sett det ur det perspektivet, att det skulle vara gratis arbetskraft om det är så du tänker. Läraren har ju redan sin lön.

Om verksamheten på den öppna förskolan skulle utökas till flera dagar i veckan, skulle kommunen anställa personal, förklarar Elisabeth Westin.