Johan Sundgren.

Det är Arbetets museum som står bakom Årets dokumentärfotopris. Tanken bakom priset är att premiera fotografer som är opinionsbildande, socialt engagerade och som skildrar Arbetets museums kärnvärde kring allas lika värde.

Det var jobbet som vårdbiträde som gav Johan Sundgren material till sin fotobok. Han tog bilder på pensionärerna och de tog bilder på honom. När KA intervjuade Johan i samband att boken släpptes sade han så här om sina bilder:

– Fotografierna berättar om vardagen hemma hos människor. De skildrar ett möte mellan oss. Det handlar om att försöka hitta detaljer, spår, möten, saker i vardagen som betyder någonting och säger något om våra liv och hur vi har det.

Att han efter en tid lät pensionärerna fotografera honom, beskrev han som en demokratisk handling. Något som juryn också tagit fasta på i sin motivering till priset.

Den lyder så här:

”Johan Sundgren får 25 000 kronor för sitt projekt ”I lampans sken” som är en arbetsskildring med fokus på en verklighet som berör många men som sällan syns i det offentliga. Johan tar steget som anställd i hemtjänsten in i pågående liv på upphällningen. Men han dokumenterar inte bara pensionärernas livssituation och hemmiljö. Han låter också de gamla ta bilder av honom själv i arbete och ger därmed en hel yrkeskår ett ansikte. Vi och dom, tillsammans, där såväl bildernas som vardagens svärta och ljus i samverkan skapar suggestiva och berörande berättelser.”

Fotograferna Roger Thuresson, Klara Källström och Thobias Fäldt prisades också i Årets dokumentärfoto. Detta är fjortonde året som priset delas ut.