Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att reformerna gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om att alla ska få likvärdig vård och att de svårast sjuka ska prioriteras. Att efterfrågan på vård fått styra utbudet har lett till att relativt friska människor med högre socioekonomisk status ökat sin vårdkonsumtion medan sjuka patienter gör färre läkarbesök.

– Det är allvarligt att prioriteringarna inom primärvården i dag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan och inte efter vem som är i störst behov av vård. Detta är inte i enlighet med de etiska principer som ska styra vården, säger riksrevisor Jan Landahl i pressmeddelandet.