För att få en ögonblicksbild av barngruppernas egentliga storlek och antalet pedagoger per barn tog tidningarna kontakt med 253 kommunala förskolor i Västsverige mellan klockan 10.00 och 11.00 en förmiddag i förra veckan.

Antalet barn per vuxen skiljde sig många gånger rejält från den siffra på 5,4 som är genomsnittet enligt Skolverkets officiella statistik.

Enligt uppgifterna i Hallands Nyheter hade en förskollärare i Varberg ensam hand om elva barn mellan ett och fem år och på en avdelning i Uddevalla bestod barngruppen av hela 38 barn. Variationerna i antal barn per pedagog var stora, även inom kommunerna. I Falkenberg hade en av förskolorna två små barn per pedagog medan motsvarande siffra på en annan förskola i kommunen var sex-sju barn.

Fram till och med förra året fanns rekommenderade siffror för personaltäthet och barngruppernas storlek i de allmänna råden för förskolan, men detta är inte längre fallet. Tom Jansson är ombudsman på Kommunal. Han menar att det skulle behövas tydligare riktlinjer.

– Vi vill ha föreskrifter om det här. Att man sätter ett tak både för barngruppernas storlek och för personaltätheten inom förskolan och att verksamheterna skulle bli skyldiga att förklara sig utifrån ett pedagogiskt perspektiv om de av någon anledning inte tycker att de vill följa detta.