Städare som drabbats av värk i nacke, axlar och armar får sällan rätt till ersättning för arbetsskada. Men med hjälp av Kommunal har kvinnan, som är i 50-årsåldern, fått rätt i förvaltningsrätten. Hon har sedan slutet av 1990-talet städat olika avdelningar på sjukhus och från och till varit sjukskriven från och till för ryggvärk, längvarig nackvärk och depression.

Kommunals förbundsjurist Phillip Eldon som drivit fallet mot Försäkringskassan, menar att framsteget beror på en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Den slår fast att det finns vetenskapligt stöd för att ”kraftkrävande arbete” som att lyfta, bära, skjuta och dra, arbete med böjd eller vriden bål innebär en ökad risk för besvär i nacke, axlar och armar. Rapporten pekar också ut kombinationen av höga krav och låg kontroll som en riskfaktor.

– Sådana exponeringar förekommer i många kommunalares arbeten. Därför är rapporten viktig för våra medlemmar, säger Phillip Eldon.

I domen pekar förvaltningsrätten särskilt på ett utlåtande från en specialist i ortopedi som med hänvisning till SBU-rapporten menar att kvinnan ” har exponerats för skadliga moment under tolv år”.

– Det är bra att se att rapporten alltså får genomslag i den praktiska tillämpningen, säger Philip Eldon.

Städaren har också anmält arbetskada till följd av psykiska besvär, men det prövades inte. Skälet var att hon får högsta möjliga ersättning för sina fysiska problem. Kvinnan har helt nedsatt arbetsförmåga och har sedan ett drygt år tillbaka sjukersättning. Nu får hon också livränta på 6 492 kr per månad före skatt.