– Kommunen tolkade en skrivning i avtalet som att de kunde ge generellt avslag på ledighetsansökningarna när de anställda ville ta ut sin flex. Där var vi naturligtvis inte överens, säger Andreas Lindqvist som är ombudsman på Kommunal Norrbotten.

Det var i början av året som det uppdagades att anställda inom kommunen fick avslag på ledighetsansökningar utan prövning utifrån det enskilda fallet. Kommunal kopplades in och efter sommaren förlikades parterna i en ekonomisk lösning som ger de anställda som nekats ledighet rätt till skadestånd.

Ann-Sofi Levander är socialchef på Arvidsjaurs kommun. Hon menar att tvisten grundar sig i hur man skulle tolka en formulering i avtalet där det angavs att ledighet ska beviljas ”om verksamheten tillåter”.

– Vi stod med väldigt många ansökningar. Det som hände då var att vi gav generellt avslag på ledighetsansökningar med hänvisning till att verksamheten inte tillät uttag.

Hon berättar att man nu ändrat sina rutiner kring beviljande av ledighet.

– Nu tittar varje chef på varje enskilt tillfälle och ser om det finns möjlighet att bevilja ledighet eller inte.

Andreas Lindqvist uppger att medlemmarna är nöjda med den förlikning som skett.

– Ja, det är de. Nu är vi ju också överens med kommunen om tolkningen av avtalet, och det känns bra.

Enligt Ann-Sofi Levander ligger den sammanlagda summan för de skadestånd som tilldelats de enskilda anställda och kommunal som organisation under 50 000 kronor.