– Det finns ett stort behov av förstärkt bemanning på våra äldreboenden. Mot den bakgrunden behövs föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för denna bemanning, säger Åsa Regnér i en skriftlig kommentar till Kommunalarbetaren.

I regeringens budget fanns en satsning på 2 miljarder kronor till nya tjänster i äldreomsorgen.

I går presenterade Socialstyrelsen nya krav på bemanning i äldreomsorgen, som myndigheten hoppas kunna införas i mars nästa år. Kraven har mött hårt motstånd från kommunerna som hävdat att föreskrifterna kommer kräva en bemanning som ger ökade kostander i miljardklassen. Kostnader som staten inte skjuter till. Socialstyrelsen har å sin sida argumenterat att de nya föreskrifterna bara förtydligar de krav som redan finns i socialtjänstlagen och att man därför inte kan räkna som kommunerna gör.

Om det ska bli någon ökad bemanning avgörs nu av regeringen. Enligt en ny lag från i somras måste myndigheter som Socialstyrelsen få regeringens godkännande om de ska införa föreskrifter som innebär stora kostnadsökningar för stat, kommuner eller landsting. Och ministerns svar skulle alltså kunna tolkas som att det är grönt ljus för de skärpta kraven.

Men förslaget om nya bemanningskrav ska ut på remiss fram till den 29 december. Och högljudda protester lär komma från kommunhåll.

– Vi inväntar självklart resultatet av denna remissomgång innan vi ger några ytterligare synpunkter. Det innebär att regeringen först i början på nästa år kan ta ställning till om föreskrifterna ska få träda i kraft, säger Åsa Regnér vidare i sin kommentar.