Stockholm styrs sedan valet i september av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. I budgeten som nu har presenterats satsas 70 miljoner kronor nästa år i en låglönesatsning på kvinnodominerade grupper. Hur fördelningen kommer att se ut är inte klart.

– Vi kommer att sätta oss med de fackliga organisationerna och föra en diskussion om hur de här pengarna kan riktas på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att vi ska satsa framför allt på de yrken där lönerna är alldeles för låga i förhållande till yrkets tyngd och yrkesgruppens ansvar. Vi kommer förmodligen att titta på lönerna både för barnskötare och undersköterskor, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd.

Vänsterpartiet ville lägga 150 kronor på en låglönesatsning, det blev 70. Är det tillräckligt?

– Det är klart att jag hellre hade velat ha 150 miljoner men om man tittar på budgetposterna så är det här en av dem som sticker ut. Det är ett steg på vägen men jag är inte nöjd med 70 miljoner och kommer att återkomma i kommande budgetförhandlingar för att höja kvinnors löner ännu mer, säger Clara Lindblom.

Koalitionen gav också besked om att den utlovade översynen av LOV och ersättningssystemet inom hemtjänsten ska dra igång omgående.

Men eventuella förändringar kommer inte att sjösättas förrän tidigast i början på 2016. Det betyder att det kritiserade rapporteringssystemet Paragå blir kvar åtminstone till dess. Clara Lindblom är tydlig med att så länge som det är fri etableringsrätt så behövs den typen av detaljstyrning och kontroll.

– Grundproblematiken är att när vi har ett system med fri etableringsrätt och över 220 företag så skapar det ett behov av den här detaljstyrningen och den här enorma kontrollapparaten. Vi vill minska antalet utförare för att det ska bli en hanterbar mängd, så att vi kan ha ett system som bygger på tilltro mellan utförare, anställd och stad. Men det går inte när vi har dagens system, säger Clara Lindblom.

Det finns de som är positiva till Paragå som menar att problemet är att cheferna inte förstår systemet och schemalägger för tajt. Vad tänker du kring det?

Så länge som vi har ett system så är det helt givet att cheferna måste ha tillräckligt mycket kompetens för att hantera det på ett bra sätt. Om vi slutar med Paragå helt så kommer det ändå ta ett år till vi kan göra det. Jag ska träffa äldreförvaltningen den här veckan och gå igenom bland annat Paragåsystemet, chefernas kompetens och vilka insatser äldreförvaltningen planerar.

Men Clara Lindblom säger att det även finns andra insatser som är tänkta att förbättra arbetssituationen för personalen. I budgeten satsas 15 miljoner på en generösare biståndsbedömning, äldreomsorgen tillförs 172 miljoner kronor mer än förra året och ersättningen till utförarna höjs med fyra procent vid årsskiftet.

– Min förhoppning är att det ska bli mindre pressade scheman så att arbetet underlättas och vi redan i år ska gå mot ett större utrymme för anställd och brukare att tillsammans lägga upp hemtjänstens innehåll, säger hon.

I budgeten utlovas även en omläggning av stadens personalpolitik. En ny personalpolicy ska tas fram som uppmuntrar medarbetare att framföra kritik och larma om missförhållanden. Samverkan med de fackliga organisationerna ska stärkas och chefer ska utbildas i facklig samverkan.

– Vi har fått väldigt tydliga signaler under flera års tid om att det finns en tystnadens kultur inom Stockholms stad, där man känner att kritik och förslag till förbättringar är inte är något som uppmuntras, snarare tvärtom. Det handlar om en kulturförändring där medarbetare ska uppmuntras att ha åsikter om arbetsplatsen.