Under de senaste tio åren har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret från arbetssökande. Enligt Rikspolisstyrelsens statistik begärdes drygt 40 000 utdrag ut år 2003. 2013 var siffran nästan 223 000. Nu har en statlig utredning föreslagit en ny lag, som skulle innebära att det blir förbjudet för arbetsgivare att begära att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret. Undantag gäller om det finns stöd i annan lagstiftning att kräva utdrag – vilket exempelvis är fallet vid anställningar inom barnomsorg.

Datainspektionen är positiv till förslaget, men vill samtidigt betona att man med hjälp av den nya lagen inte kommer åt internettjänster som sammanställer och publicerar information om personer som dömts för brott. Dessutom finns företag som erbjuder bakgrundskontroller av arbetssökande där information hämtas direkt från domstolarna.

– Man täpper till en möjlighet med det här lagförslaget, men sedan får vi se om det här kanske bara leder till att de andra kanalerna kommer utnyttjas mer, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.