I dag inleds SAMAK:s kongress i Oslo. Det är de nordiska socialdemokratiska partiernas och LO–förbundens samarbetskommitté.

På dagordningen finns diskussioner om hur social dumpning och arbetslivskriminalitet hotar nordiskt arbetsliv samt hur den nordiska välfärdsmodellen ska värnas och utvecklas.

Karl-Petter Thorwaldsson var inställd på att han skulle resa till Oslo tillsammans med statsminister Stefan Löfven för att där tala om den ordning och reda på svensk arbetsmarknad som Socialdemokraterna och LO enades om i valrörelsen.

Men i en intervju i tidningen Arbetet förklarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att symbolen för lönedumpning i Sverige, Lex Laval, inte ska rivas upp. Istället ska den parlamentariska kommitté som utreder lagen få tilläggsdirektiv om hur Lex Laval kan förändras.

– Jag blir förvånad över att Ylva Johansson kan säga så.

Vallöftet om att riva upp Lex Laval måste infrias, det är inget snack, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Lagen hindrar svenska fack att ta strid för svenska kollektivavtal med utländska företag tillfälligt verksamma i Sverige. LO anser att lagen, som infördes av Alliansregeringen, går längre än vad EU kräver.

I Norge och Finland är inte frågan om social dumpning lika stor. Där finns ett system med allmängiltigförklaring av avtal som innebär att lägsta löner och andra villkor blir lag som alla måste följa, även företag utan norska eller finska kollektivavtal.

I Danmark finns diskussioner om att införa något liknande, eller att som i Tyskland införa en lag om lägsta löner vid sidan av kollektivavtalen.

– Vi i Sverige tycker att det är fel väg att gå. För oss är det självklart att försvara och stärka kollektivavtalen utan statlig inblandning. Därför måste Lex Laval rivas upp, säger Karl-Petter Thorwaldsson.